رتبه‌بندی QS دانشگاه‌های آلمان– به‌روزرسانی 2025

رتبه‌بندی QS دانشگاه‌های آلمان– به‌روزرسانی 2025

رتبه‌بندی QS دانشگاه‌های آلمان

نظام رتبه‌بندی QS هر ساله فهرست بهترین دانشگاه‌های جهان را مشخص می‌کند. این نظام از ۶ شاخص اصلی برای ارزیابی دانشگاه‌ها استفاده می‌کند:

شهرت دانشگاه: این شاخص نشان‌دهنده شهرت و شناخت دانشگاه در مقیاس جهانی است.
ارتباط با کارفرمایان: نسبت دانشجویان به کارفرمایان نیز در این رتبه‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد.
استنادها به ازای اعضای هیأت علمی: تعداد استنادها به ازای هر عضو هیأت علمی نشان‌دهنده تأثیرگذاری دانشگاه در پژوهش‌های علمی است.
دانشجویان بین‌المللی: نسبت دانشجویان بین‌المللی به کل دانشجویان نیز در این رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شود.
هیئت علمی بین‌المللی: تعداد اعضای هیأت علمی بین‌المللی نشان‌دهنده جذابیت دانشگاه برای محققان و دانشجویان خارجی است.
پایداری: از سال ۲۰۲۴، QS از معیار پایداری نیز برای رتبه‌بندی استفاده می‌کند.

به طور کلی، نظام رتبه‌بندی QS جزو معتبرترین و قابل استنادترین رنکینگ‌های دانشگاهی جهان محسوب می‌شود.در ادامه جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌های آلمان در سال 2025 و مقایسه رتبه آنها با سال 2024 را ملاحظه خواهید کرد.

2025 2024 Institution Name Location Classification
RANK RANK Location SIZE
rank display rank display2 institution location size
28 37 Technical University of Munich Germany XL
59 54 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany XL
84 87 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany L
97 98 Freie Universitaet Berlin Germany L
99 106 RWTH Aachen University Germany XL
102 119 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany L
126 120 Humboldt-Universität zu Berlin Germany XL
147 154 Technische Universität Berlin (TU Berlin) Germany L
191 205 Universität Hamburg Germany L
212 192 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany L
222 213 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany L
224 229 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany L
227 239 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany L
234 246 Technische Universität Dresden Germany L
241 246 Technical University of Darmstadt Germany L
252 232 University of Göttingen Germany L
285 268 University of Cologne Germany L
309 302 Goethe-University Frankfurt am Main Germany XL
314 312 Universität Stuttgart Germany L
367 384 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany L
380 1401+ Technische Universität Bergakademie Freiberg Germany S
396 375 Ruhr-Universität Bochum Germany XL
426 481 Leibniz University Hannover Germany L
428 440 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany L
445 396 Justus-Liebig-University Giessen Germany L
466 478 Universität Konstanz Germany M
474 460 Universität Potsdam Germany L
487 454 Universität Mannheim Germany M
501 464 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany L
526 461 Universität Jena Germany L
527 479 Universität Leipzig Germany L
527 509 University of Bayreuth Germany M
554 542 University Ulm Germany M
592 514 Universität Bremen Germany L
601-610 600 Universität des Saarlandes Germany L
601-610 651-660 University of Hohenheim Germany M
611-620 530 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany L
671-680 611-620 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Germany L
741-750 741-750 Universität Regensburg Germany L
751-760 751-760 Technische Universität Braunschweig Germany L
801-850 761-770 Philipps-Universität Marburg Germany L
801-850 851-900 TU Dortmund University Germany L
801-850 771-780 Universität Duisburg-Essen Germany XL
801-850 761-770 Universität Rostock Germany L
851-900 801-850 University Duesseldorf Germany XL
1001-1200 951-1000 Bielefeld University Germany L
1001-1200 1001-1200 Universität Siegen Germany L
1201-1400 1401+ Technische Universität Kaiserslautern Germany L
این مطلب هم بخوانید  دانشگاه آبرتای انگلستان - Abertay University