دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در آلمان 2024

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در آلمان 2024

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در آلمان

لیست دانشگاه‌های کشور آلمان مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران جهت تحصیل در آلمان با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times ،QS و Shanghai جهت ورودیهای سال تحصیلی 2024-2023 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی دانشگاه‌های مورد تایید خود را در کشور آلمان به شرح جدول زیر اعلام نموده است.

 

وبسایت نام دانشکده
https://uni-freiburg.de/en/ Albert Ludwigs University Freiburg
https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ Bielefeld University
https://www.charite.de/en/ Charite University Medicine Berlin
https://www.uni-kiel.de/en/ Christian Albrechts University Zu Kiel
https://uni-tuebingen.de/en/ Eberhard Krls University Tubingen
https://www.fu-berlin.de/en/index.html Free University of Berlin
https://www.fau.eu/ Friedrich Alexander University Erlangen Nurnberg
https://www.goethe-university-frankfurt.de/en Goethe University Frankfurt
https://www.mhh.de/en/ Hannover Medical School
https://www.hu-berlin.de/en Humboldt University Zu Berlin
https://www.uni-mainz.de/en/ Johannes Gutenberg University Mainz
https://www.uni-giessen.de/en Justus Leibig University Giessen
https://www.kit.edu/english/ Karlsruhe Inst Technology
https://www.uni-halle.de/?lang=en Martin Luther University Halle Wittenberg
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/ Otto Von Guericke University of Magdeburg
https://www.uni-heidelberg.de/en Reprecht Karls University Heidelberg
https://www.ruhr-uni-bochum.de/en Ruhr University Bochum
https://www.rwth-aachen.de/cms/~a/root/lidx/1/ RWTH Aachen University
https://www.rwth-aachen.de/go/id/a/?lidx=1 Technical University of Berlin
https://www.tum.de/en/ Technical University of Munich
https://tu-dresden.de/?set_language=en Technische University Dresden
https://www.tu-dortmund.de/en/ Technology University Dortmund
https://tu-dresden.de/?set_language=en TU Dresden
https://www.uni-saarland.de/en/home.html University des Saarlandes
https://www.hhu.de/en/ University Duesseldorf
https://www.uni-hamburg.de/en.html University Hamburg
https://www.uni-jena.de/en University Jena
https://www.uni-konstanz.de/en/ University Konstanz
https://portal.uni-koeln.de/en/uoc-home University of Cologne
https://www.uni-due.de/en/ University of Duisburg Essen
https://www.uni-goettingen.de/en/1.html University of Gottingen
https://www.uni-greifswald.de/en/ University of Greifswald
https://www.uni-hohenheim.de/en University of Hohenheim
https://www.uni-hamburg.de/en.html University of Humburg
https://www.uni-leipzig.de/en University of Leipzig
https://www.uni-luebeck.de/universitaet/universitaet.html University of Luebeck
https://www.uni-muenster.de/en/ University of Muenster
https://www.lmu.de/en/ University of Munich
https://www.uni-rostock.de/en/ University of Rostock
https://www.uni-wuerzburg.de/en/ University of Wurzburg
https://www.uni-bonn.de/en/university/university University of bonn
https://www.uni-regensburg.de/en University of Regensburg
https://www.uni-ulm.de/en/ University Ulm
https://www.uni-muenster.de/en/ Westfalische Wilhelms University Munster
https://www.uni-wh.de/en/uwh-international/start/ Witten Herdecke University
https://ucc.edu.gh Ghana University of Cape Co
این مطلب هم بخوانید  ثبت نام آزمون پیپر آیلتس در عمان

 

یادآوری می شود که از سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به هیچ وجه ارزشیابی مدارک دانشجویان دانشگاه های غیرتایید، توسط وزارت بهداشت ممکن نیست. همچنین، با توجه به تصویب مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۴۰۱، از داوطلبینی که قصد تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور را دارند، در دوره‌های ورودی سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ مطمئن شوند که تمام دوره های تحصیلیشان در دانشگاه های مورد تایید بوده است. لذا، امکان ارزیابی مدارک دانش آموختگانی که قسمتی از دوره های تحصیلی خود را در دانشگاه های غیرتایید گذرانده اند وجود ندارد. در نظر داشته باشید کالج‌های وابسته به دانشگاه اصلی ذکر شده در لیست و شعب آن در سایر کشورها مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نمی‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر جهت تحصیل در آلمان با کارشناسان ما در حامیان راه تحصیل آراد تماس حاصل نمایید.