رتبه‌بندی QS دانشگاه‌های اتریش– به‌روزرسانی 2025

رتبه‌بندی QS دانشگاه‌های اتریش– به‌روزرسانی 2025

رتبه‌بندی QS دانشگاه‌های اتریش

نظام رتبه‌بندی QS هر ساله فهرست بهترین دانشگاه‌های جهان را مشخص می‌کند. این نظام از ۶ شاخص اصلی برای ارزیابی دانشگاه‌ها استفاده می‌کند:

شهرت دانشگاه: این شاخص نشان‌دهنده شهرت و شناخت دانشگاه در مقیاس جهانی است.
ارتباط با کارفرمایان: نسبت دانشجویان به کارفرمایان نیز در این رتبه‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد.
استنادها به ازای اعضای هیأت علمی: تعداد استنادها به ازای هر عضو هیأت علمی نشان‌دهنده تأثیرگذاری دانشگاه در پژوهش‌های علمی است.
دانشجویان بین‌المللی: نسبت دانشجویان بین‌المللی به کل دانشجویان نیز در این رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شود.
هیئت علمی بین‌المللی: تعداد اعضای هیأت علمی بین‌المللی نشان‌دهنده جذابیت دانشگاه برای محققان و دانشجویان خارجی است.
پایداری: از سال ۲۰۲۴، QS از معیار پایداری نیز برای رتبه‌بندی استفاده می‌کند.

به طور کلی، نظام رتبه‌بندی QS جزو معتبرترین و قابل استنادترین رنکینگ‌های دانشگاهی جهان محسوب می‌شود.در ادامه جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌های اتریش در سال 2025 را ملاحظه خواهید کرد.

2025 2024 Institution Name Location
137 130 University of Vienna Austria
190 184 Technische Universität Wien Austria
309 362 Universität Innsbruck Austria
413 421 Graz University of Technology Austria
472 446 Johannes Kepler University Linz Austria
601-610 681-690 Paris Lodron University of Salzburg Austria
611-620 580 University of Klagenfurt Austria
671-680 661-670 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria
این مطلب هم بخوانید  دانشگاه بوکو وین BOKU Universität für Bodenkultur Wien