دی ۲۲, ۱۴۰۲

تحصیل و زندگی در بیرمنگام BIRMINGHAM

آشنایی با شهر بیرمنگام بیرمنگام BIRMINGHAM دومین شهر پرجمعیت بریتانیا است که در منطقه وست میدلندز قرار دارد. این شهر نزدیک به مرکز جغرافیایی انگلستان است. […]
بهمن ۲۲, ۱۴۰۲

تحصیل و زندگی در کاردیف Cardiff

آشنایی با شهر کاردیف شهر کاردیف پایتخت و شهرهای پرجمعیت کشور ولز، بخشی از پادشاهی انگلستان است. تاریخچه این شهر به قرون وسطی بازمی‌گردد و پس […]
دی ۲۲, ۱۴۰۲

تحصیل و زندگی در بیرمنگام BIRMINGHAM

آشنایی با شهر بیرمنگام بیرمنگام BIRMINGHAM دومین شهر پرجمعیت بریتانیا است که در منطقه وست میدلندز قرار دارد. این شهر نزدیک به مرکز جغرافیایی انگلستان است. […]
بهمن ۲۲, ۱۴۰۲

تحصیل و زندگی در کاردیف Cardiff

آشنایی با شهر کاردیف شهر کاردیف پایتخت و شهرهای پرجمعیت کشور ولز، بخشی از پادشاهی انگلستان است. تاریخچه این شهر به قرون وسطی بازمی‌گردد و پس […]