بهمن ۶, ۱۴۰۲

دانشگاه تیلورز مالزی Taylor’s university of Malaysia

دانشگاه تیلورز مالزی یکی از برترین دانشگاه‌های خصوصی در کشور مالزی است که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. این دانشگاه در ایالت سلانگور و در شهر […]
بهمن ۶, ۱۴۰۲

دانشگاه تیلورز مالزی Taylor’s university of Malaysia

دانشگاه تیلورز مالزی یکی از برترین دانشگاه‌های خصوصی در کشور مالزی است که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. این دانشگاه در ایالت سلانگور و در شهر […]