جشن دیوالی در مالزی

جشن دیوالی در مالزی

مالزی به دلیل چند ملیتی بودنش دارای جشن های گوناگونی می باشد که آن را به نوعی دیدنی و جذاب کرده است. در این پست قصد داریم شما را با یک جشنواره دیدنی به نام جشنواره دیپاوالی آشنا کنیم. جشنواره دیپاوالی جشنی پر از رنگ های زیبا و نور به وسیله ی چراغ ها در مالزی برگزار می گردد که این جشنواره نماد خارج شدن از تاریکی و پیروزی در برابر بدی می باشد. .جشنواره دیپاوالی در ماه های اکتبر نوامبر برگزار می گردد ، این جشنواره نوعی عبادت در معابد و خانه های هندو نیز می باشد. برای آماده شدن این جشنواره ، هندوا قبل از این که عبادت خود را شروع کنند بدن های خود را با روغن می شویند و همچنین معابد و خانه های خود را با چراغ های نفتی روشن می کنند. در این جشنواره مراسم های آتش بازی، بازار های خیابانی و اجتماعات مردمان در محله های هندی برگزار می گردد.