آپوستیل

بهمن ۲۷, ۱۴۰۲

نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی به چه صورت است؟

یکی از اولین مراحلی که علاقه‌مندان به تحصیل در خارج از کشور باید طی کنند، دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی و بعضا ریزنمرات است. برای این منظور […]
بهمن ۲۷, ۱۴۰۲

لگالایز مدارک چیست؟

لگالایز و یا قانونی‌سازی مدارک تحصیلی، به معنی تأیید قانونی و شرعیت بخشیدن به مدارک تحصیلی مختلف است. برای مثال، با لگالایز کردن یک مدرک تحصیلی، […]
بهمن ۲۷, ۱۴۰۲

نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی به چه صورت است؟

یکی از اولین مراحلی که علاقه‌مندان به تحصیل در خارج از کشور باید طی کنند، دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی و بعضا ریزنمرات است. برای این منظور […]
بهمن ۲۷, ۱۴۰۲

لگالایز مدارک چیست؟

لگالایز و یا قانونی‌سازی مدارک تحصیلی، به معنی تأیید قانونی و شرعیت بخشیدن به مدارک تحصیلی مختلف است. برای مثال، با لگالایز کردن یک مدرک تحصیلی، […]