دانشگاه تونکو عبدالرحمن

فروردین ۲۹, ۱۴۰۳

دانشگاه تونکو عبدالرحمن Universiti Tunku Abdul Rahman – UTAR

دانشگاه تونکو عبدالرحمن UTAR دانشگاه تونکو عبدالرحمن (UTAR) در تاریخ ۱۳ اوت ۲۰۰۲ به عنوان یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی با هدف ارائه آموزش با کیفیت و […]