دانشگاه صباح مالزی

اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۳

دانشگاه مالزی ترنگانو Universiti Malaysia Terengganu

دانشگاه مالزی ترنگانو دانشگاه مالزی ترنگانو (Universiti Malaysia Terengganu – UMT) یک موسسه آموزشی دولتی و غیرانتفاعی جهت تحصیل در مالزی است که در سال ۱۹۷۹ […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳

دانشگاه صباح مالزی Universiti Malaysia Sabah

دانشگاه صباح مالزی دانشگاه مالزی صباح (Universiti Malaysia Sabah یا UMS) یک دانشگاه عمومی جهت تحصیل در مالزی است که رسماً در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۴ […]