دانشگاه فناوری مارا مالزی

فروردین ۱۳, ۱۴۰۳

دانشگاه فناوری مارا مالزی Universiti Teknologi MARA

دانشگاه فناوری مارا مالزی دانشگاه فناوری مارا Universiti Teknologi MARA که به اختصار UiTM نامیده می‌شود یکی از برترین دانشگاه‌های فنی و فناوری جهت تحصیل در […]