دانشگاه لیورپول جان مورز انگلستان

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۳

دانشگاه لیورپول جان مورز انگلستان Liverpool John Moores University

معرفی دانشگاه لیورپول جان مورز انگلستان دانشگاه لیورپول جان مورز (LJMU) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در شهر لیورپول، جهت تحصیل در انگلستان است. این دانشگاه ریشه‌های […]