دانشگاه پندیدیکان سلطان ادریس

اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

دانشگاه پندیدیکان سلطان ادریس Universiti Pendidikan Sultan Idris

دانشگاه پندیدیکان سلطان ادریس دانشگاه پندیدیکان سلطان ادریس Universiti Pendidikan Sultan Idris یا UPSI یک دانشگاه دولتی واقع در شهر تانجونگ مالیم، پراک جهت تحصیل در […]