دانشگاه پوترا مالزی Universiti Putra Malaysia

فروردین ۵, ۱۴۰۳

دانشگاه پوترا مالزی Universiti Putra Malaysia

معرفی دانشگاه پوترا مالزی دانشگاه پوترا مالزی (Universiti Putra Malaysia) که به اختصار UPM شناخته می‌شود، یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در سردنگ، سلانگور، جهت تحصیل در […]