دانشگاه یوهانس کپلر لینز اتریش JKU university

بهمن ۱۲, ۱۴۰۲

دانشگاه یوهانس کپلر لینز اتریش JKU university

معرفی دانشگاه یوهانس کپلر لینز دانشگاه یوهانس کپلر لینز یک دانشگاه دولتی در شهر لینز اتریش است که در سال ۱۹۶۶ تاسیس شد. این دانشگاه به […]
بهمن ۱۲, ۱۴۰۲

دانشگاه یوهانس کپلر لینز اتریش JKU university

معرفی دانشگاه یوهانس کپلر لینز دانشگاه یوهانس کپلر لینز یک دانشگاه دولتی در شهر لینز اتریش است که در سال ۱۹۶۶ تاسیس شد. این دانشگاه به […]