رشته زیست پزشکی BIOMEDICAL SCIENCE

اسفند ۱۰, ۱۴۰۲

تحصیل در رشته زیست پزشکی در دانشگاه تیلورز مالزی 2024

رشته زیست پزشکی BIOMEDICAL SCIENCE زیست پزشکی یک شاخه از علم پزشکی است که از اصول زیست شناسی و فیزیولوژی در عملکردهای بالینی استفاده می کند. […]