Visa Approval Letter

اسفند ۱۵, ۱۴۰۲

نامه تاییدیه ویزا – Visa Approval Letter – چیست؟

نامه تاییدیه ویزا VAL (Visa Approval Letter) برای ویزاهای تحصیلی در مالزی، یک مدرک رسمی است که توسط نهاد”خدمات جهانی آموزش مالزی” صادر می‌شود و به […]