بهمن ۱۱, ۱۴۰۲

دانشگاه گراتس Graz university

معرفی دانشگاه گراتس دانشگاه گراتس یک دانشگاه دولتی در شهر گراتس، پایتخت ایالت اشتایرمارک در اتریش است. این دانشگاه در سال ۱۵۸۵ توسط ارشیدوک جان تأسیس […]
بهمن ۱۲, ۱۴۰۲

دانشگاه یوهانس کپلر لینز اتریش JKU university

معرفی دانشگاه یوهانس کپلر لینز دانشگاه یوهانس کپلر لینز یک دانشگاه دولتی در شهر لینز اتریش است که در سال ۱۹۶۶ تاسیس شد. این دانشگاه به […]
بهمن ۱۱, ۱۴۰۲

دانشگاه گراتس Graz university

معرفی دانشگاه گراتس دانشگاه گراتس یک دانشگاه دولتی در شهر گراتس، پایتخت ایالت اشتایرمارک در اتریش است. این دانشگاه در سال ۱۵۸۵ توسط ارشیدوک جان تأسیس […]
بهمن ۱۲, ۱۴۰۲

دانشگاه یوهانس کپلر لینز اتریش JKU university

معرفی دانشگاه یوهانس کپلر لینز دانشگاه یوهانس کپلر لینز یک دانشگاه دولتی در شهر لینز اتریش است که در سال ۱۹۶۶ تاسیس شد. این دانشگاه به […]