دانشگاه فنی مونیخ Technische Universitat Munchen

بهمن ۱۴, ۱۴۰۲

دانشگاه فنی مونیخ Technische Universitat Munchen

معرفی دانشگاه فنی مونیخ دانشگاه فنی مونیخ یکی از معتبرترین و پیشروترین دانشگاه‌های تحقیقاتی تحصیل در آلمان و اروپا است. این دانشگاه در سال ۱۸۶۸ توسط […]