دی ۲۶, ۱۴۰۲

دانشگاه هومبولت برلین Humboldt University of Berlin

معرفی دانشگاه هومبولت برلین دانشگاه هومبولت برلین که به آلمانی: Humboldt-Universität zu Berlin نوشته می‌شود این دانشگاه در مرکز شهر برلین واقع شده است و یکی […]
دی ۲۹, ۱۴۰۲

دانشگاه هامبورگ HAMBURG UNIVERSITY

معرفی دانشگاه هامبورگ دانشگاه هامبورگ یک دانشگاه عمومی و پژوهشی در هامبورگ، آلمان است. این دانشگاه در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۱۹ با ادغام سیستم عمومی سخنرانی، […]
بهمن ۱۴, ۱۴۰۲

دانشگاه فنی مونیخ Technische Universitat Munchen

معرفی دانشگاه فنی مونیخ دانشگاه فنی مونیخ یکی از معتبرترین و پیشروترین دانشگاه‌های تحقیقاتی در آلمان و اروپا است. این دانشگاه در سال ۱۸۶۸ توسط پادشاه […]
بهمن ۱۵, ۱۴۰۲

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ Ludwig-Maximilians-Universität München

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ ( Ludwig-Maximilians-Universität München ) که به اختصار (LMU) نامیده میشود یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های آلمان و […]
دی ۲۶, ۱۴۰۲

دانشگاه هومبولت برلین Humboldt University of Berlin

معرفی دانشگاه هومبولت برلین دانشگاه هومبولت برلین که به آلمانی: Humboldt-Universität zu Berlin نوشته می‌شود این دانشگاه در مرکز شهر برلین واقع شده است و یکی […]
دی ۲۹, ۱۴۰۲

دانشگاه هامبورگ HAMBURG UNIVERSITY

معرفی دانشگاه هامبورگ دانشگاه هامبورگ یک دانشگاه عمومی و پژوهشی در هامبورگ، آلمان است. این دانشگاه در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۱۹ با ادغام سیستم عمومی سخنرانی، […]
بهمن ۱۴, ۱۴۰۲

دانشگاه فنی مونیخ Technische Universitat Munchen

معرفی دانشگاه فنی مونیخ دانشگاه فنی مونیخ یکی از معتبرترین و پیشروترین دانشگاه‌های تحقیقاتی در آلمان و اروپا است. این دانشگاه در سال ۱۸۶۸ توسط پادشاه […]
بهمن ۱۵, ۱۴۰۲

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ Ludwig-Maximilians-Universität München

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ ( Ludwig-Maximilians-Universität München ) که به اختصار (LMU) نامیده میشود یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های آلمان و […]